W piątek 29 marca br. odbyła się uroczystość nadania imienia Profesora Bohdana Winiarskiego pracowni historii w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki. Wśród gości honorowych była m.in. Magdalena Winiarska-Gotowska - ostatnia żyjąca córka prof. Bohdana Winiarskiego. Obecni byli również wnukowie byłego prezydenta Trybunału Sprawiedliwości w Hadze: Jerzy Byczewski, wieloletni ambasador Polski przy Unii Europejskiej, a także w Belgii i Tunezji, z żoną, aktorką Anną Nehrebecką, a także liczne grono prawnucząt Profesora. W uroczystości uczestniczył także prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.

Bohdan Winiarski urodził się 27 kwietnia 1884 roku w Bohdanowie koło Nowogrodu. 116 lat temu cieszył się maturą zdaną celująco w łomżyńskim gimnazjum (obecnie I LO). Był sędzią i przewodniczącym Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze, członkiem Polskiej Akademii Umiejętności oraz posłem na Sejm w II RP. Zmarł w Poznaniu 4 grudnia 1969 roku.

W pierwszej części uroczystości miały miejsce wystąpienia prawników. Prof. nadzw. Elżbieta Kużelewska z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku opowiadała o przykładach demokracji bezpośredniej w rozwiązaniach europejskich. Natomiast prof. Aleksander Gubrynowicz z Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego wprowadził słuchaczy w istotę międzynarodowego prawa publicznego, wielokrotnie odnosząc się do słów i czynów prof. Winiarskiego.

Po przerwie kawowej uczeń I LO Mateusz Tyszka zaprezentował wiele ciekawych zdarzeń z życia profesora Winiarskiego, już jako sędziego i prezydenta Trybunału w Hadze. Po nim przebogaty życiorys dziadka prezentowało małżeństwo dyplomatyczno-aktorskie: Iwo Byczewski i Anna Nehrebecka-Byczewska, która prezentowała fragmenty książki Bohdana Winiarskiego "Nad Pissą, Wissą i Narwią", wydaną już w trzecim nakładzie przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej.

Spotkanie zakończyło się oficjalnym nadaniem imienia Profesora Bohdana Winiarskiego pracowni historii w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki.

foto: Wawrzyniec Kłosiński i Łukasz Uściłowski