– Wykorzystanie nowoczesnych technologii, są na to liczne dowody, podnosi jakość kształcenia – mówił wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński podczas uroczystości oficjalnego otwarcia Centrum Symulacji Medycznej (CSM) przy Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Z CSM skorzystają studenci pielęgniarstwa, których obecnie studiuje w PWSIiP ponad 240 osób. Pielęgniarki i pielęgniarzy łomżyńska uczelnia kształci od 2005 roku.

Centrum Symulacji Medycznej to technologicznie zaawansowana oraz informatycznie zaaranżowana infrastruktura do nauki studentów pielęgniarstwa. Są w nim inteligentne symulatory: dorosłego mężczyzny, kobiety, dziecka, niemowlęcia, wcześniaka, kobiety rodzącej, starego człowieka. Fantomy i symulatory do nauki złożonych procedur pielęgniarskich oraz reanimacji. CSM odwzorowuje klimat nowoczesnych szpitalnych sal, jest wyposażone w specjalistyczną aparaturę: kardiomonitory, respirator, wózki reanimacyjne, nowoczesne defibrylatory, pompy infuzyjne do podawania leków, inkubator, łóżka standardowe oraz specjalistyczne: ortopedyczne oraz do intensywnej terapii.

W CSM studenci pielęgniarstwa „Państwówki” będą zdobywać unikalne praktyczne umiejętności i doświadczenie, pod czujnym okiem instruktorów symulacji medycznej, czyli trzynastu nauczycieli akademickich, którzy przez ponad rok zdobywali wiedzę, jak prowadzić zajęcia, pisać scenariusze do ćwiczeń, obsługiwać informatycznie i technologicznie centrum, tworzyć wokół zajęć z symulacji odpowiedni klimat psychologiczny.

Fantom krzyczy i krwawi
Fantomy anatomicznie przypominają ludzi, niektóre są niezwykle realistyczne. Reagują na podjęte działania terapeutyczne, mogą mówić, krzyczeć, a nawet być niemiłe, czy wręcz wulgarne. To skryty za weneckim lustrem instruktor decyduje, czy pacjent tym razem będzie „łatwy”, czy „trudny”. A studenci muszą sobie z zaistniałą sytuacją radzić, używać nie tylko wiedzy medycznej, ale także perswazji. Zaawansowana technologia sprawia, że fantomy krwawią, doświadczają zawałów, udarów, anafilaksji, odmy i wielu innych chorób oraz dolegliwości. Trzy z nich to symulatory tzw. „wysokiej wierności”, odwzorowują w detalach ludzkie ciało oraz symulują objawy poszczególnych jednostek chorobowych. W szyi, klatce piersiowej oraz kończynach, mają umieszczoną elektronikę podłączoną do laptopa z interfejsem szpitalnego kardiomonitora. Takie symulatory można intubować, wykonywać im zewnętrzny masaż serca, podawać leki drogą dożylną, domięśniową, doszpikową, mierzyć tętno, ciśnienie, kontrolować saturację, cewnikować, odsysać. Po wykonaniu każdej procedury medycznej zmieniają się parametry życiowe symulatora, zgodnie z jego płcią, wiekiem, jednostką chorobową. Żacy doświadczają konsekwencji podejmowanych samodzielnie decyzji.

W uroczystości otwarcia CSM wzięli udział licznie przybyli decydenci, posłowie, samorządowcy, przedstawiciele administracji rządowej, dyrektorzy instytucji, reprezentanci świata nauki i dydaktyki, studenci oraz dziennikarze.
Projekt „Centrum Symulacji Medycznej przy PWSIiP w Łomży” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś Priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie Nr 5.3 – Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.


tekst: PWSIiP