Ostatnie posiedzenie MRM trzeciej kadencji
Przejdź do fotogalerii
  • Ostatnie posiedzenie MRM trzeciej kadencji
  • Ostatnie posiedzenie MRM trzeciej kadencji
W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyło się ostatnie posiedzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej trzeciej kadencji. Radni podsumowali swoją dwuletnią działalność na rzecz Łomży, a obecny na sesji prezydent Mariusz Chrzanowski przekazał im wyrazy uznania za zaangażowanie i wiele ciekawych inicjatyw.

- Ostatnie 2 lata były czasem pełnym doświadczeń, intensywnej pracy i integracji – mówił przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży Amadeusz Szeligowski.

Wśród zrealizowanych projektów wymieniano m.in. promocję budżetu obywatelskiego wśród uczniów łomżyńskich szkół, akcje charytatywne, udział w szkoleniach czy turniej e – sportowy, który zgromadził ponad setkę uczestników.

Obecny na ostatniej sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży prezydent Mariusz Chrzanowski docenił radnych za zaangażowanie w sprawy naszego miasta oraz działalność na rzecz mieszkańców.

- Dziękuję za podejmowane w czasie tej kadencji inicjatywy oraz wsparcie w postaci opiniowania projektów. Życzę Państwu wszelkiej pomyślności oraz zapału do kontynuowania społecznej aktywności - mówił Mariusz Chrzanowski.

Młodzieżowa Rada jest reprezentacją osób w wieku 13-18 lat z terenu miasta i ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny organów samorządu Łomży w sprawach dotyczących młodzieży i nie jest związana z żadną partią ani ugrupowaniem politycznym. Do jej zadań należy opiniowanie projektów uchwał dotyczących młodzieży, udział w opracowywaniu dokumentów strategicznych Miasta na rzecz młodzieży i monitorowanie ich realizacji oraz podejmowanie działań na rzecz młodych ludzi, w szczególności edukacji obywatelskiej. Kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej trwa 2 lata.

W kolejnej, czwartej kadencji łomżyńską młodzież będą reprezentować nowi radni, wyłonieni podczas wyborów, które obyły się w dniach 23-24 października br.