Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, we współpracy i przy wsparciu finansowym Prezydenta Łomży – w 65 roku działalności Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej - ogłasza X edycję konkursu na wspomnienia „W mieście, co było mi rajem…”. Nazwa konkursu jest fragmentem wiersza p.t. „Łomża”, napisanym przez Iwonę Krzepkowską-Bułat – łomżyniankę, mieszkającą obecnie w Piastowie.

Organizatorom zależy na pozyskaniu pisemnych wspomnień, relacji, reportaży, opisów, refleksji dotyczących Łomży i Ziemi Łomżyńskiej w różnych latach. Konkurs ma charakter bardzo otwarty - autorami prac mogą być wszyscy, którzy mają swoje przemyślenia na ten temat. - Spodziewamy się jednak, że konkurs wzbudzi szczególne zainteresowanie osób, które urodziły się w Łomży lub na Ziemi Łomżyńskiej, tu założyły rodziny, budują swoją tożsamość lub też w różnym okresie życia wyjechały poza Łomżę i Ziemię Łomżyńską i patrzą na rodzinne strony z perspektywy oddalenia – przekazuje wiceprezes Zarządu Głównego TPZŁ Wawrzyniec Kłosiński podkreślając, że dotychczasowe edycje konkursu wykazały, iż szczególnie cenne są opisy zdarzeń i sytuacji, których autorzy byli świadkami lub spotkań z ludźmi szczególnie zasłużonymi dla naszego regionu. - Liczymy na wspomnienia ludzi, którzy przeżyli koszmar okupacji niemieckiej i sowieckiej, wywózki na Sybir, ważne tu będą także wspomnienia spisane przez potomków tych, którzy osobiście byli uczestnikami tych dramatów. Cenne mogą być opisy zdarzeń z życia partyzanckiego, a także czasów „utrwalania władzy ludowej”, w tym działalności funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Łomży – podkreśla Wawrzyniec Kłosiński licząc na to, że odezwą się ofiary ubeckiej katowni przy Nowogrodzkiej 5 lub członkowie ich rodzin, pamiętający osobiste doświadczenia poszkodowanych. Organizatorzy liczą także na teksty osób, które przypadkiem zetknęły się z Łomżą lub Ziemią Łomżyńską (np. na szlaku wakacyjnych wędrówek) i zechcą podzielić się swoimi wrażeniami.
Dodatkowego waloru nadsyłanym pracom dodadzą fotografie lub inne ilustracje.
Z konkursu wyłączone są wiersze, piosenki i im podobne utwory w jakiejkolwiek postaci.
Organizatorzy nie wykluczają z grona autorów członków i sympatyków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, z wyjątkiem osób bezpośrednio zaangażowanych w organizację konkursu i ich rodzin.

Termin nadsyłania prac upływa 31 grudnia 2023 roku.

Objętość prac konkursowych jest dowolna i nie będzie w żaden sposób ograniczana. Ich oceny dokona jury powołane decyzją Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej. Towarzystwo także wyznacza z grona jurorów koordynatora konkursu, który oprócz funkcji jurorskich zajmuje się organizacją konkursu i jego podsumowaniem. Funkcję koordynatora, ze względów organizacyjnych i logistycznych, pełni przedstawiciel TPZŁ.
Nagrody funduje Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej i Prezydent Miasta Łomży. Przewiduje się nagrody główne za trzy pierwsze miejsca i wyróżnienia. W przypadku, gdy w danej edycji konkursu znajdzie się praca o wybitnych walorach literackich lub dokumentacyjnych, jury może przyznać Nagrodę Specjalną.
Nagrodami głównymi w każdej edycji konkursu są prace malarskie łomżyńskich artystów – plastyków, przedstawiające łomżyńskie plenery.
Dodatkową nagrodą w konkursie jest publikacja prac w wydawnictwach Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej. Organizatorzy dołożą starań, by najlepsze prace (także nienagrodzone) zostały wydrukowane w roczniku „Ziemia Łomżyńska”.
Warto przy tej okazji dodać, że w tej chwili trwają prace jury (Karolina Skłodowska, Adam Dąbrowski, Wawrzyniec Kłosiński) nad oceną materiałów nadesłanych na IX edycję tego konkursu. Termin honorowania laureatów nie został jeszcze ustalony.


tekst: TPZŁ