Oddział Przysposobienia Wojskowego w „Budowlance” zaprasza ósmoklasistów
Przejdź do fotogalerii
  • Oddział Przysposobienia Wojskowego w „Budowlance” zaprasza ósmoklasistów
Do 10 lipca trwa nabór uczniów do Oddziału Przysposobienia Wojskowego (OWP) w IV Liceum Ogólnokształcącym Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży. Utworzenie takiej klasy rekomenduje Ministerstwo Obrony Narodowej, a jej program nauczania jest oparty o aktualne szkolenie wojskowe.

Decyzją Ministerstwa Obrony Narodowej udzielono zezwolenia Miastu Łomża na utworzenie od dnia 1 września 2022 oddziału przygotowania wojskowego (OPW) w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Łomży. To druga taka oferta w regionie! Uczniowie już na etapie nauki w liceum biorą udział w szkoleniu z przygotowania wojskowego na poziomie teoretycznym i praktycznym (w tym zajęcia na poligonie wojskowym, zajęcia z samoobrony, strzelectwa sportowego, kurs pierwszej pomocy). Szkolenie składa się z 4 bloków tematycznych: podstawy wychowania wojskowego, szkolenie bojowe, szkolenie logistyczne, szkolenie z wybranych przepisów i kończy się obozem szkoleniowym w ostatniej klasie.

Kształcenie w OPW obejmuje 230 godz. dodatkowych szkoleń, w tym 53 godz. to teoria, aż 177 godz. to praktyka. Uczniowie poznają realia pracy w wojsku, bo zajęcia są realizowane we współpracy z 1 Brygadą Wojsk Oborny Terytorialnej, 13 Batalionem Lekkiej Piechoty w Łomży. Umiejętności i wiedza nabyte w trakcie nauki w liceum z pewnością ułatwią aplikację do służb mundurowych. Nauka w oddziale wojskowym to realne korzyści na przyszłość, bo zyskujesz:
• możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej (tylko 12 dni szkolenia), która stanowi bezpośrednią przepustkę do zawodowej służby wojskowej;
• gwarancję dodatkowych punktów rekrutacyjnych przy aplikowaniu do uczelni wojskowych (maksymalna liczba punktów - 9 pkt, przy ocenie motywacji do służby wojskowej podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
• pierwszeństwo w trakcie naboru do Terytorialnej Służby Wojskowej oraz preferencje przy realizacji programu Legia Akademicka skierowanego do studentów kierunków cywilnych;
• CERTYFIKAT Ministra Obrony Narodowej po zakończeniu szkoły,
• przede wszystkim nauka nowych umiejętności, uczestnictwo w obozach i zajęciach specjalistycznych.

Co, gdy nie masz sprecyzowanych planów, nie jesteś pewien czy zostaniesz w wojsku lub za kilka lat możesz zmienić zdanie? Nie martw się, to tylko propozycja! Potraktuj ją jako kolejne drzwi, które się przed Tobą otwierają, bo specjalistyczna wiedza, którą zdobędziesz zostanie z Tobą na zawsze, a zdobyte umiejętności przydadzą się także w „cywilu”.