Prezydent Łomży ogłosił konkursy na stanowiska dyrektorów Szkół Podstawowych nr 1 i 2 oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4. Zainteresowane osoby, spełniające wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r., w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce, swoje oferty mogą składać do 23 maja br. do godz. 15:30 w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego, ul. Polna 16 pok. 25 lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża. Nie przewiduje się składania ofert w postaci elektronicznej.

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej:

  • Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 (kliknij)
  • Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 (kliknij)
  • Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 (kliknij)