Od 1 lipca 2021 r. trwa proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Dotyczy to wszystkich źródeł ciepła i spalania do ogrzewania lub podgrzewania wody użytkowej w budynku. Deklaracja jest niezbędna do złożenia wniosku osłonowego.

Obowiązek złożenia deklaracji ciąży na właścicielu /zarządcy nieruchomości, a czas jaki został przewidziany na zgłoszenie to:
14 dni od pierwszego uruchomienia urządzenia lub instalacji w przypadku nowych źródeł ciepła (od daty oddania nowego budynku do użytku) https://www.gunb.gov.pl/zalatw-sprawe
12 miesięcy od uruchomienia CEEB (1 lipca 2021), w przypadku źródeł ciepła już pracujących, czyli do 30 czerwca 2022.

Deklaracje można składać:
1) w formie elektronicznej, czyli przez internet – nie wychodząc z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z tego sposobu składania deklaracji.
2) w formie papierowej - wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim.

Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera takie informacje jak:
1) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
2) adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
3) informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
4) numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
5) adres e-mail (opcjonalnie).

Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Więcej informacji na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.

Deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw można pobrać z poniższych załączników.

Formularz A – budynki i lokale mieszkalne

Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne