Jednym z rozwiązań zaproponowanych w Polskim Ładzie jest Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, czyli nowe świadczenie dla rodziców dzieci w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia – w sumie 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko. Dostęp do opieki nad maluchem jest kwestią niezwykle ważną dla rodziców. W ten sposób rząd odpowiada na realne potrzeby rodzin, również rodzin adopcyjnych. Świadczenie przysługuje bez względu na dochód rodziny. Realizacją Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, czyli prowadzeniem postępowania w sprawie przyznania świadczenia i jego wypłatą zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.