Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

Za nami kolejowe konsultacje. Miasto za wariantem zachodnim
Przejdź do fotogalerii
  • Za nami kolejowe konsultacje. Miasto za wariantem zachodnimPrzebieg linii kolejowej w zachodniej części miasta proponowany przez Miasto Łomża
  • Za nami kolejowe konsultacje. Miasto za wariantem zachodnimPrzebieg linii kolejowej przez środek miasta według CPK
Konsultacje dotyczące przebiegu linii kolejowej CPK, która połączyłaby Łomżę m.in. z Warszawą odbyły się w Hali Kultury. W trwającym ponad dwie godziny zebraniu, oprócz zainteresowanych mieszkańców udział wzięli także: prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski oraz poseł na Sejm RP Aleksandra Szczudło. Oboje wyrazili poparcie dla zachodniego wariantu przebiegu torów.

Zdaniem prezydenta Mariusza Chrzanowskiego wariant zachodni daje miastu dodatkowy impuls do dalszego rozwoju poprzez bliskość ulicy Meblowej, gdzie znajdują się tereny inwestycyjne. Z kolei dzięki sprawnej komunikacji mieszkańcy mogliby szybko dotrzeć położonego na obrzeżach miasta dworca. Podobnie wypowiadała się poseł Aleksandra Szczudło, która podkreślała również, że jadące przez miasto pociągi mogą być uciążliwe dla mieszkańców.

Niestety, proponowana przez Urząd Miejski i zatwierdzona przez Radę Miejską propozycja zachodniego przebiegu linii kolejowej, nie spotkała się z akceptacją wykonawcy, m.in. ze względu na uwarunkowania środowiskowe i z tego powodu nie została przedstawiona w planach.

Według obecnych na spotkaniu w Hali Kultury ekspertów, najkorzystniejszym wariantem byłoby przeprowadzenie linii przez środek miasta. Uwzględnia się także budowę estakady, dzięki czemu nie byłoby konieczności zamykania skrzyżowań. Dworzec kolejowy miałby znajdować się tuż obok obecnego -autobusowego.
Kolejne spotkanie, podczas którego eksperci przekażą wszystkie rozwiązania dotyczące przebiegu kolei mają odbyć się na przełomie marca i kwietnia 2022 roku.

Konsultacje dotyczące przebiegu linii kolejowej CPK odbywały się w ramach zadania Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) dla projektu "Budowa linii kolejowej nr 29 na odc. OstrołękaŁomża – Pisz - Giżycko". Planowana inwestycja stanowi jeden z elementów wieloletniego programu inwestycyjnego i komunikacyjnego - Centralnego Portu Komunikacyjnego w Europie Środkowo-Wschodniej, a wszelkie uzyskane na etapie konsultacji sugestie oraz informacje będą miały istotne znaczenie podczas opracowywania rozwiązań projektowych w trakcie kolejnych etapów realizowanego zadania.

Fot. Klaudia Piaścik