Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

Kolejne łomżyńskie ulice oficjalnie otwarte
Przejdź do fotogalerii
  • Kolejne łomżyńskie ulice oficjalnie otwarte
  • Kolejne łomżyńskie ulice oficjalnie otwarte
  • Kolejne łomżyńskie ulice oficjalnie otwarte
Symbolicznym przecięciem wstęgi otwarto dziś oficjalnie ulicę Pułaskiego, Strażacką i Bursztynową. W uroczystości, oprócz władz Łomży wzięli udział zaproszeni goście – parlamentarzyści, radni miasta, sejmiku województwa podlaskiego, przedstawiciele osiedli i działających tam szkół oraz wykonawcy. Oddane do użytku drogowe inwestycje w „starej” i ”nowej” części miasta kosztowały ponad 6 milionów złotych, z czego dofinansowanie zewnętrzne wyniosło blisko 5 milionów.

W ramach prowadzonych przez Miasto Łomża drogowych inwestycji przebudowane zostały ulice: Pułaskiego i Strażacka. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego w Łomży.

- Na ten remont mieszkańcy czekali prawie 30 lat. Teraz będą mogli korzystać z bezpiecznej drogi, chodników i oświetlenia – mówił podczas oficjalnego otwarcia ulic Pułaskiego i Strażackiej prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski. W swoim wystąpieniu docenił starania mieszkańców, a także wsparcie i aprobatę radnych, którzy wspierali wygenerowanie środków z budżetu miasta na tę inwestycję. Obecny na uroczystości Wicemarszałek Województwa Podlaskiego pogratulował inwestycji w infrastrukturę drogową, których jak zauważył jest coraz więcej.

– Dziękuję za dbanie o Łomżycę, która za tej kadencji samorządu pięknieje i robi się bardziej przyjazna – mówił wicemarszałek Marek Olbryś.

Zastępca prezydenta Łomży Andrzej Garlicki dziękował wykonawcom, odpowiedzialnym za inwestycję pracownikom Urzędu Miejskiego oraz mieszkańcom. – To przedsięwzięcie jest przykładem współpracy z mieszkańcami i dowodem na to, że wsłuchujemy się w ich głos – mówił zastępca prezydenta miasta.

Zakres prac na ulicach Pułaskiego i Strażackiej obejmował: roboty ziemne rozbiórkowe, budowę nawierzchni bitumicznej jezdni, bitumicznych ścieżek rowerowych, chodników i zjazdów na posesje z kostki brukowej, budowę kanału deszczowego, sieci kablowej linii oświetleniowej, oraz budowę kanału technologicznego. Całkowita długość realizowanego odcinka to 950m. Przekazanie placu budowy nastąpiło w połowie kwietnia 2021r, zaś zakończenie robót zgodnie z umową i harmonogramem z końcem października 2021r. Przebudowa dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Strażacka) w Łomży realizowana była z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 4 464 769,68zł, w dofinansowanie z FDS 2 683 080,65 zł.

Kolejną, oficjalnie oddaną do użytku drogową inwestycją jest rozbudowa ul. Bursztynowej, której wykonawcą był UNIBEP. Plac budowy przekazano pod koniec marca 2021r, natomiast roboty zakończono zgodnie z harmonogramem do końca października 2021r.

- To niezwykle ważna inwestycja, która sprawi, że mieszkańcom osiedla będzie się żyło lepiej, wygodniej – mówił prezydent Mariusz Chrzanowski zaznaczając, że na jej realizację nie została wydatkowana z budżetu miasta ani jedna złotówka. – Ulica Bursztynowa została przebudowana za pieniądze pozyskane z dwóch źródeł rządowych. Na tym oczywiście nie poprzestajemy. Będziemy aplikować o kolejne środki – zapewnia gospodarz miasta.

Pierwszy odcinek ulicy Bursztynowej od ul. Wiosennej do ul. Zawadzkiej ma długość 111m, natomiast drugi od ul. Zawadzkiej do skrzyżowania z przedłużeniem ul. Kazańskiej 391m. Zakres prac obejmował: kompleksowe wykonanie struktury podziemnej: kanału deszczowego, sanitarnego, oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, drenażu odwadniającego jezdnię, pochylni dla osób niepełnosprawnych, budowę kanału technologicznego, nawierzchni jezdni z kostki brukowej, ścieżki pieszo-rowerowej z nawierzchni bitumicznej. Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa) realizowana była Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie opiewało na kwotę 1 963 859,74zł, w tym dofinansowanie z FDS wyniosło 1 356 133,78zł, a z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 607 725,96zł)

Podczas oficjalnego otwarcia ulic odbyło się również przekazanie Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 10 symbolicznych czeków na kwotę 3 tysięcy złotych każdy, które z rąk wykonawców inwestycji odebrały panie dyrektor Małgorzata Pietrusewicz i Jadwiga Kirejczyk.

Fot. Klaudia Piaścik