Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

Mija termin przeprowadzenia spisu
Przejdź do fotogalerii
Przypominamy, że do 30 września br., zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021 (Dz. U. z 2019 poz. 1775, z późn. zm.), na terenie całego kraju prowadzony jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021. Dane zebrane podczas spisu służą do opracowywania strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin. Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy, a wszystkie zebrane dane są objęte tajemnicą statystyczną. Odmowa udziału w spisie może skutkować nałożeniem kary grzywny.

Podstawową, a jednocześnie najbezpieczniejszą i najwygodniejszą metodą udziału w spisie NSP 2021, jest samospis internetowy – na stronie spis.gov.pl należy zalogować się do aplikacji i wypełnić formularz spisowy. O pomoc w wypełnieniu elektronicznego formularza można poprosić kogoś z rodziny lub inną zaufaną osobę. Ponadto w godz. 8:00-15:00 w pok. 214A Urzędu Miejskiego w Łomży dyżury pełnią rachmistrzowie, którzy zainteresowanym osobom pomagają w przeprowadzeniu spisu.

W terenie spis metodą wywiadu bezpośredniego prowadzony jest przez rachmistrzów spisowych z zachowaniem standardowych zaleceń sanitarnych, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i zaleceniami.

Każdy rachmistrz spisowy posiada identyfikator zawierający:
1. imię i nazwisko wraz ze zdjęciem,
2. numer identyfikatora oraz hologram,
3. nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego,
4. podpis osoby upoważnionej do wystawienia identyfikatora,
5. okres, na jaki identyfikator został wystawiony.
Kontakt do rachmistrzów dostępny jest pod adresem http://www.lomza.pl/bip/index.php?k=1529.