Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

Miasto Łomża podpisało umowę z Wojewodą Podlaskim na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2021, Moduł II - Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ w Łomży. Otrzymane wsparcie wynosi 256.320 zł

- W okresie swojej aktywności zawodowej obecni seniorzy w różny sposób wpływali na rozwój naszego miasta i regionu. Teraz jako podziękowanie za tamten czas chcemy wspierać ich w trudnościach dnia codziennego oraz aktywizować do dalszego aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym naszego miasta i czerpać z ich wiedzy, i życiowego doświadczenia – podkreśla zastępca prezydenta Andrzej Stypułkowski.

- Nasi łomżyńscy seniorzy, nie tylko w czasie pandemii, ale zawsze, mogą liczyć u nas na wsparcie, pomoc w codziennych sprawach, umówienie wizyty do lekarza, wykupienie e-recepty, pomoc w uzyskaniu potrzebnych informacji i załatwieniu spraw nie wymagających pełnomocnictw oraz ciepły posiłek. Nasza placówka oferuje ponadto szereg różnych zajęć, warsztatów, prelekcji oraz wycieczek organizowanych w ramach zajęć kulturalno-oświatowych, które cieszą każdego uczestnika – mówi Monika Brzóska, kierownik Dziennego Domu "Senior +".

Dzienny Dom "Senior +" powstał przy wsparciu z dotacji rządowej w lutym 2017 r. Placówka została zaadaptowana na potrzeby osób starszych, gruntownie odremontowana i wyposażona. Funkcjonuje w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jej głównym zadaniem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych z różnymi dysfunkcjami. Obecnie uczęszcza tam 60 seniorów w wieku powyżej 60 lat nieaktywnych zawodowo.