Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

<a href=Łomża z dofinasowaniem na remont kamienicy przy Polowej 65" />
Przejdź do fotogalerii
  • <a href=Łomża z dofinasowaniem na remont kamienicy przy Polowej 65" />
  • <a href=Łomża z dofinasowaniem na remont kamienicy przy Polowej 65" />
Miasto Łomża otrzymało 4 496 968,53 zł na remont kamienicy przy ul. Polowej 65. Powstanie tam 17 lokali socjalnych. Pieniądze pochodzą ze środków Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego.

Projekt pn. "Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65” został pozytywnie oceniony i zakwalifikowany do dofinansowania. Obecnie Miasto Łomża oczekuje na podpisanie Umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji.

W budynku przy ul. Polowej 65 miasto planuje utworzenie 17 mieszkań. W ramach remontu i przebudowy kamienicy zostaną wykonane m.in.: roboty rozbiórkowe i demontażowe, prace budowlane, sanitarne, w tym montaż paneli słonecznych, roboty elektryczne, drogowe oraz elementy małej architektury i zieleni. Wartość całkowita planowanej inwestycji to 5 290 551,22 zł.

Fot. Klaudia Piaścik