Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

Informujemy o zbliżającym się terminie płatności podatku od nieruchomości, podatku rolnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, który upływa z dniem 15 maja. Należności prosimy uregulować na indywidualne rachunki bankowe, wskazane w decyzji wymiarowej podatku na 2021 rok. Dziękujemy za terminowe uregulowanie wpłat.

Bliższych informacji można uzyskać kontaktując się z Oddziałem Podatków Urzędu Miejskiego w Łomży: tel. 86 2156778, 86 2156779, 86 2156780.