Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

  • Flaga z wojskowej misji w łomżyńskim ratuszu
Flagę Łomży, która z dumą była eksponowana podczas VII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Łotewskiej, wręczył prezydentowi miasta dowódca oraz oficer 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego, który był w składzie VII zmiany PKW Łotwa.

Uroczyste przekazanie flagi odbyło się podczas spotkania prezydenta Mariusza Chrzanowskiego z dowódcą 18. Pułku Logistycznego płk. Pawłem Gałązką. Dziękując za otrzymaną flagę, prezentowaną w dowództwie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w bazie Adazi prezydent miasta podkreślał, że to ogromne wyróżnienie dla miasta.
– Jestem dumny z obecności wojska w Łomży i wspieram wszelkie działania, mające na celu jego rozwój w naszym mieście- mówił prezydent Mariusz Chrzanowski.

Podczas spotkania w dowództwie pułku, rozmawiano także o przygotowaniach do uroczystości wręczenia sztandaru 18. Łomżyńskiemu Pułkowi Logistycznemu, która planowana jest na 17 września bieżącego roku. – To bardzo ważne, aby łomżyńska jednostka miała swój sztandar. Jest on symbolem tradycji, wierności, honoru i męstwa, których Ojczyzna wymaga od żołnierzy. Oprócz obecności w uroczystościach wojskowych, będzie brał również udział w przedsięwzięciach o charakterze patriotyczno - religijnych organizowanych przez miasto – podkreśla prezydent Mariusz Chrzanowski, który jest jednocześnie przewodniczącym Komitetu Społecznego Ufundowania Sztandaru.

foto: 18. Łomżyński Pułk Logistyczny