Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski ogłasza konkurs pn. "Piękno mojej działki", skierowany do użytkowników działek w łomżyńskich Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Zgłoszenia przyjmowane są do 24 sierpnia 2020 r. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Konkursowa inicjatywa ma na celu zaprezentowanie najpiękniejszych działek w łomżyńskich Rodzinnych Ogrodach Działkowych poprzez docenienie osobistego zaangażowania ich użytkowników oraz inwencji w wykorzystaniu terenu przy planowaniu nasadzeń i naniesień. To również wykazanie społecznej, proekologicznej i prozdrowotnej roli działki przy jednoczesnym uzewnętrznieniu jej atrakcyjności zarówno w zakresie użytkowym jak i rekreacyjno - wypoczynkowym.

W załączniku poniżej regulamin konkursu, karta zgłoszenia i oświadczenie RODO.