Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

Władze Łomży serdecznie zapraszają mieszkańców miasta na spotkanie dotyczące prowadzonych prac archeologicznych w ramach projektu pn. "Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży", celem którego będzie zapoznanie się z postępem prac archeologicznych oraz dyskusja na temat wyeksponowania najcenniejszych reliktów w późniejszej płycie Starego Rynku. Spotkanie odbędzie się w dniu 27 lipca 2020 r. o godz. 13.00 w sali gimnastycznej III Liceum Ogólnokształcącego im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży przy ul. Senatorskiej 13.