Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

Skrzyżowanie ulic Rządowej - Kaznodziejskiej - Stary Rynek będzie zamknięte później
Prace na ulicy Rządowej
Zmieniła się data zamknięcia skrzyżowania ulicy Rządowej z ulicami Kaznodziejską i Stary Rynek. Nastąpi to najprawdopodobniej pod koniec przyszłego tygodnia, a nie jak wcześniej planowano na początku obecnego.

Późniejsze zamkniecie skrzyżowania ma usprawnić ruch drogowy. Od ronda przy Placu Kościuszki do skrzyżowania z ul. Krótką i Krzywe Koło zostanie najpierw ułożona masa bitumiczna, a następnie będą dopuszczone do ruchu pojazdy.

W rejonie skrzyżowania ulic Rządowej, Kaznodziejskiej i Starego Rynku będą wykonywane prace sanitarne, elektryczne, a na odcinku Starego Rynku również prace archeologiczne, przebudowa ciepłociągu i docelowo wykonanie nawierzchni przez firmę wykonującą rewitalizację Starego Rynku.

Dotychczas w ramach przebudowy ulicy Rządowej wykonano wodociąg i przyłącza sanitarne do budynków, podziemną instalację elektryczną, zdemontowano linię napowietrzną. Od ronda przy Placu Kościuszki do skrzyżowania z ul. Krótką i Krzywe Koło ustawiono krawężnik granitowy.