Na sesji w dniu 26 lutego 2020 roku Rada Miejska Łomży, 22 głosami za i 1 głosem wstrzymującym, przyjęła stanowisko w sprawie Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego. treść stanowiska prezentujemy poniżej.

Stanowisko
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 26 lutego 2020 roku

w sprawie Strategicznego Studium Lokalizacyjnego
Centralnego Portu Komunikacyjnego


Rada Miejska Łomży z satysfakcją przyjmuje i popiera budowę linii kolejowej szybkiego ruchu w ramach CPK na trasie WarszawaOstrołękaŁomża – Giżycko.

W ocenie Rady Miejskiej Łomży najwłaściwszym przebiegiem linii kolejowej CPK byłoby jej umiejscowienie na zachodniej granicy administracyjnej miasta (od strony Ostrołęki), pomiędzy ulicami Wojska Polskiego i Nowogrodzką. W przypadku uzasadnionych przeciwskazań do jej realizacji w powyższej lokalizacji, ewentualnym wariantem może być przebieg trasy kolejowej przy obwodnicy Łomży w ramach drogi ekspresowej Via Baltica. Proponowany obecnie wariant przez centrum miasta wydaje się być nieuzasadniony ze względów bezpieczeństwa oraz z punktu widzenia ekonomicznego, społecznego i środowiskowego.

Jednocześnie Rada Miejska Łomży podkreśla, że realizacji linii kolejowej szybkiego ruchu w ramach CPK na trasie WarszawaOstrołękaŁomżaGiżycko z pewnością przyczyni się do rozwoju tej części Polski, w tym Miasta Łomża.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży
Alicja Konopka