Prezydent Łomży zaprasza mieszkańców naszego miasta do wyrażenia opinii w sprawie nadania nazw ulicom, położonym w rejonie ulic: Przykoszarowej, Wiosennej i Zawady Przedmieście. Znajdują się one w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Łomży Nr 146/XIX/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. rejon „Zawady Przedmieście – ul. Przykoszarowa” i przeznaczone są pod drogi publiczne. Zgodnie z danymi ewidencji stanowią użytki „Tp” – grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych oraz „dr” – droga.

Proponowane są następujące nazwy ulic:
• ul. Jesienna, ul. Zimowa, ul. Letnia dla ulicy stanowiącej działki nr: 40567/20, 40567/39, 40567/19, 40568/17, 40567/8 i 40567/1, oznaczonej na załączniku graficznym numerem 1 i kolorem żółtym;
• ul. Parkowa, ul. Osiedlowa, ul. Willowa dla ulicy stanowiącej działki nr: 12258, 12256/2 i 40571/16, oznaczonej na załączniku graficznym numerem 2 i kolorem różowym;
• ul. Aksamitna, ul. Koralowa, ul. Błękitna dla ulicy stanowiącej działki nr 40567/26 i 40571/30 oznaczonej na załączniku graficznym numerem 3 i kolorem pomarańczowym;
• ul. Słoneczna, ul. Gwiezdna, ul. Złota dla ulicy stanowiącej działki nr: 40567/24 i 40571/19 oznaczona na załączniku graficznym numerem 4 i kolorem zielonym;
• ul. Zbożowa, ul. Pszeniczna, ul. Ziołowa dla ulicy stanowiącej działkę nr 40567/35 oznaczonej na załączniku graficznym numerem 5 i kolorem różowym.
Mieszkańcy będą mogli wyrazić swoją opinię w dwóch formach: za pomocą ankiety papierowej oraz sondy internetowej. Ankieta opatrzona pieczątką Urzędu Miejskiego będzie dostępna do pobrania w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży przy ulicy Stary Rynek 14 (parter) od 25.11.2019 r. do 13.12.2019 r. Wypełnioną ankietę należy wrzucić do urny w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży.
Ponadto opinię można będzie wyrazić również poprzez sondę znajdującą się na stronie www.lomza.pl od 25.11.2019 r. do 13.12.2019 r.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łomży, p. 210, tel. 86 2156820.