Ośrodek Interwencji Kryzysowej zaprasza mieszkańców Łomży na wykład „Zapobieganie stosowaniu przemocy w rodzinie”. W jego trakcie przedstawione zostaną zagadnienia związane m.in. z czynnikami ryzyka stosowania przemocy i metodami radzenia sobie z zachowaniami przemocowymi. Przewiduje ono wykład psychologa oraz prelekcję kom. Adriana Karolczuka, naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łomży, dotyczącą prewencji i sankcji prawno-karnych dotyczących zjawiska przemocy domowej.

Wykład jest jednym z elementów profilaktyki przemocy domowej Projektu "Reagujmy na przemoc 3", realizowanego w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, edycja 2019.
Prowadzenie: Aneta Kempa Bagińska - psycholog Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
Czas i miejsce: środa 20.11.2019 r. godz. 17:00-18:30, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Wojska Polskiego 161 w Łomży.