Troje członków Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży dołączyło do debaty na temat polityki młodzieżowych miast, która 8 listopada odbyła się w Warszawie. Łomża już po raz drugi miała swoją reprezentację na konferencji Europolis, organizowaną po raz 7. przez Fundację Schumana i miasto stołeczne Warszawa. Spotkanie odbyło się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Na wstępie zostały wygłoszone krótkie wystąpienia prelegentów tytułem wprowadzenia do istotnej problematyki miast dla młodych. Były to m.in. „Polityka młodzieżowa w Europie”, „Młoda Warszawa- miasto z klimatem dla młodych”, „Polityka Młodzieżowa w Niemczech” czy też „ Młodzież i jej style życia w wielkim, średnim i małym mieście”.

Kolejną częścią Konferencji były II panele dyskusyjne. Brali w nich udział przedstawiciele samorządu i organizacji społecznych z różnych miast oraz przedstawiciele młodzieży, którzy w ciekawy sposób omawiali dobre praktyki z zakresu poprawy jakości życia młodych i angażowania ich do współdecydowania o sprawach miasta.

W dyskusji młodzież jak i przedstawiciele samorządów poruszali tematy przestrzeni miejskiej, mieszkalnictwa, lokalnego rynku pracy, kultury, działań lokalnych i współpracy z samorządem. Konferencji towarzyszyła publikacja raportu Fundacji Schumana na temat przyjazności polskich miast dla młodych ludzi.