• Rocznica likwidacji getta łomżyńskiegow imieniu władz Łomży kwiaty złożyli zastępcy prezydenta Andrzej Garlicki i Andrzej Stypułkowski
W przededniu rocznicy likwidacji getta łomżyńskiego, władze Łomży i Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod tablicą poświęconą „wiecznej pamięci Żydów Łomżyńskich”, znajdującą się na budynku przy ul. Senatorskiej 6. W uroczystości udział wzięli również o. Jan Bońkowski z zakonu Braci Mniejszych Kapucynów oraz Hagi Ozdoba, którego dziadek ze strony mamy został zamordowany w lesie giełczyńskim. Dziś w tym miejscu egzekucji, w którym w okresie okupacji hitlerowskiej zamordowano około 12 tys. Polaków i Żydów, zapalono znicze…

Niemiecki okupant utworzył getto w Łomży 12 sierpnia 1941 roku. Zlokalizowane zostało ono w gęsto zabudowanej części miasta, ograniczonej ulicami: Woziwodzką, Żydowską, Rybaki, Zieloną, Senatorską i Starym Rynkiem z wyłączeniem ratusza. W dramatycznych warunkach żyło w nim ponad 9 tysięcy osób. Akcja likwidacyjna getta, a tym samym jego ludności, rozpoczęła się 2 listopada 1942 roku. Większość z nich trafiła do obozu w Treblince.