<a href=Łomża wśród liderów inwestycji" />
  • <a href=Łomża wśród liderów inwestycji" />wspolnota.org.pl
Na 14. miejscu znalazła się Łomża wśród miast na prawach powiatu w rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów za lata 2016-2018. To awans w porównaniu do dwóch poprzednich edycji konkursu. Za okres 2014-2016 nasze miasto było sklasyfikowane na 16., a w latach 2015-2017 na 23 miejscu. To jedno z najważniejszych zestawień pokazujących aktywność samorządów w Polsce, którego organizatorem jest Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota.

Autorzy rankingu zauważają, że w roku 2016 doszło niemal do zapaści w wydatkach inwestycyjnych samorządów. Natomiast rok 2018 był rekordowy, a polskie samorządy nigdy wcześniej nie wydawały na inwestycje tyle, co przed rokiem. Do opracowania klasyfikacji, poza wydatkami zapisanymi w budżecie miasta, uwzględniane były także wydatki ponoszone ze środków własnych przez spółki komunalne.

Zgodnie z zebranymi danymi średnie wydatki inwestycyjne per capita 2016-2018 w Łomży wyniosły 1096,77 zł. Pozwoliło to znaleźć się naszemu samorządowi w tej klasyfikacji na 14. miejscu wśród miast na prawach powiatu. Dziesiąte w tej klasyfikacji Suwałki wyprzedziły nas o 117,53 zł. Zwycięzcą klasyfikacji zostało Świnoujście (2426,34 zł), a na podium znalazły się jeszcze dwukrotnie zwyciężające ten konkurs Gliwice (1874,48 zł) oraz Konin (1795,90 zł).

- Tak wysokie miejsce jest możliwe dzięki dobrej kondycji naszego budżetu, która pozwala nam na wygospodarowanie wkładu własnego do inwestycji, na które pozyskujemy dofinansowanie ze środków unijnych lub rządowych – informuje prezydent Mariusz Chrzanowski. Przypomina m.in. o przebudowie zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury wraz z jej wyposażeniem, rewitalizacja Parku Jana Pawła – Papieża Pielgrzyma ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, czy budowie ulicy Zawadzkiej.

Kolejne lata również zapowiadają się dobrze, gdyż Miasto pozyskało środki unijne m.in. na termomodernizację budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego oraz kilkanaście dróg z Funduszu Dróg Samorządowych. Trwa także rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,5 MW z wykorzystaniem biomasy jako paliwa realizowana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, jak również planowana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji rozbudowa oczyszczalni ścieków. W planach jest też szereg innych inwestycji, w tym m.in. zakup nowych, proekologicznych autobusów komunikacji miejskiej, czy też dalsze modernizacje placówek oświatowych.

Ranking inwestycyjny za lata 2016-2018 dostępny jest pod adresem: www.wspolnota.org.pl.