Prezydent Łomży ogłosił przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Spokojnej 96 oraz ul. Poznańskiej 3 w Łomży. Pierwsza z nich położona jest na obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z zielenią towarzyszącą i urządzeniami rekreacyjnymi, natomiast druga pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem funkcji usługowej pod warunkiem nie powodowania uciążliwości dla przeznaczenia podstawowego. Przetargi na obie nieruchomości odbędą się 19 czerwca br.

Cena wywoławcza nieruchomości przy ul. Spokojnej o powierzchni 0,0721 ha wynosi 107.588 zł +23 % VAT. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 11.000 zł do dnia 14 czerwca 2019 roku na konto Urzędu Miejskiego w Łomży. Szczegóły dostępne są --->TUTAJ<---.

Cena wywoławcza nieruchomości przy ul. Poznańskiej o powierzchni 0,1750 ha wynosi 214.618 zł. Wadium w wysokości 22.000 zł uczestnicy przetargu powinni wpłacić najpóźniej do dnia 14 czerwca 2019 roku na konto Urzędu Miejskiego w Łomży. Szczegóły dostępne są --->TUTAJ<---.