Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

W Parku Przemysłowym Łomża odbyło się spotkanie na temat rozwoju subregionu łomżyńskiego i możliwości pozyskiwania środków finansowych w kolejnej perspektywie budżetu Unii Europejskiej. W spotkaniu udział wzięli posłowie na Sejm RP Krzysztof Jurgiel, Bernadeta Krynicka i Kazimierz Gwiazdowski, prezydent Mariusz Chrzanowski oraz starosta łomżyński Lech Szabłowski.

Przybyłych gości przywitał prezes Parku Przemysłowego Łomża. – Działania podejmowane przez naszych gości przynoszą efekty i przyczyniają się do rozwoju naszego województwa – mówił Andrzej Kiełczewski zwracając się do zgromadzonych na sali uczestników spotkania.

Następnie głos zabrał prezydent Mariusz Chrzanowski i podziękował za środki z funduszy europejskich, które przez lata do Łomży wpływały i dzięki którym zrealizowano bardzo dużo przedsięwzięć w subregionie łomżyńskim. - Widzimy, że wprowadzenie zasady zrównoważonego rozwoju przyczyniło się do otrzymania dofinansowań przez województwa wschodnie, w tym województwo podlaskie – powiedział. Jako aktualny przykład podał kwotę dofinansowania 30 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego przeznaczonego m.in. na budowę ulicy Zawadzkiej w Łomży.

Potem swoje przemówienie wygłosił poseł Krzysztof Jurgiel, który rozpoczął od podziękowań dla prezydenta Łomży i pogratulował mu dotychczasowej aktywności i skuteczności w pracy na rzecz samorządu, w tym w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. – Rząd skierował bardzo dużo środków na infrastrukturę. Nakłady z tym związane zostały zwiększone o ponad 30 mld zł i przyczyniło się to do podjęcia inwestycji takich jak Via Baltica, która po ukończeniu będzie miała duże znaczenie dla Łomży – mówił wiceprzewodniczący klub parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Jurgiel.

Poseł Bernadeta Krynicka stwierdziła, iż bez sprawnej współpracy rządu z samorządem nie byłoby tego, co udało się zrobić dla Łomży i dla ziemi łomżyńskiej. - Tylu inwestycji, które wykonano w Łomży w kadencji 2014-2018 jeszcze nie było – przekonywała, deklarując chęć dalszego wsparcia władz miasta ze swej strony.

Następnie z przemówieniem wystąpił poseł Kazimierz Gwiazdowski. – Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej powinien być utrzymany i dalej kontynuowany – podkreślał, wymieniając umożliwienie powstania w Łomży w ramach tego Programu uczelni wyższej oraz obwodnicy Stawisk i Szczuczyna.

Na koniec głos zabrał starosta łomżyński Lech Szabłowski informując, że budżet powiatu łomżyńskiego jest najmniej zamożny wśród 314 powiatów w Polsce, jeśli chodzi o dochody na mieszkańca. - Bez wsparcia rządowego nie jesteśmy w stanie sprostać oczekiwaniom naszych mieszkańców – powiedział starosta, podkreślając znaczenie wymienionych wcześniej programów operacyjnych, w tym Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej oraz wdrażanego obecnie programu zrównoważonego rozwoju.


tekst: Łukasz Chełchowski
zdjęcia: Anna Sierbińska