Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

,,W zadumie poranka opadła mroku zasłona w świetle chwały Zmartwychwstał Ten co na krzyżu skonał "

Zmartwychwstanie Chrystusa

- zwycięstwo Boga Miłości nad Śmiercią,

niech dotrze do nas swoją mocą,

wleje w nasze serca wiarę, nadzieję i radość,

dając ufność i siłę do pokonywania życiowych trudności.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych

składamy Państwu, Waszym Rodzinom i Bliskim

serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej obfitości, dobroci i życzliwości ludzkiej.

życzą

Starosta - Lech Marek Szabłowski, Wicestarosta - Maria Dziekońska, Przewodniczący Rady - Jan Kuczyński

Wielkanoc 2019

2019-04-17 13:32 Opublikował: Beata Korwek