Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

Podczas spotkania zastępcy prezydenta Łomży z dyrektorami szkół i przedszkoli, które odbyło się 4 kwietnia 2019 r., większość dyrektorów zapewniła, że będzie w stanie zapewnić właściwą opiekę uczniom, którzy pojawią się w szkołach i przedszkolach w dniu strajku. W placówkach, w których istnieje duże zagrożenie udziału w strajku znaczącej ilości nauczycieli dyrektorzy szkół zwrócili się z prośbą do rodziców o pozostawienie dzieci w domach.

Związki zawodowe nie przekazały dyrektorom szkół i przedszkoli danych na temat osób przystępujących do strajku. W związku z tym niemożliwe jest już dziś przygotowanie zastępstw i organizacja opieki nad dziećmi i młodzieżą. Dyrektorzy zmuszeni są do czekania na te informacje do dnia akcji protestacyjnej. W związku z tym władze Łomży wspólnie z dyrektorami będą reagowały na bieżąco po zapoznaniu się z sytuacją w poniedziałek.

Zgodnie z informacją przekazaną przez dyrektorów szkół, nie ma obaw odnośnie przeprowadzenia egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasisty.