Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

Prezydent Łomży spotkał się z Ministrem Sprawiedliwości
foto www.ms.gov.pl
Na terenie całej Polski funkcjonuje ponad 1500 punktów darmowej pomocy i poradnictwa. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w 2015 roku przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Na temat funkcjonowania tego typu punktów w Łomży prezydent Mariusz Chrzanowski rozmawiał 19 marca br. z Ministrem Sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro i wiceministrem Patrykiem Jakim.

Od początku 2019 roku z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może skorzystać każda osoba, której nie stać na uzyskanie odpłatnej porady i która złoży stosowne oświadczenie. Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie, ale dla osób niepełnosprawnych mogą zostać zorganizowane za pomocą środków porozumiewania się na odległość lub w miejscu zamieszkania. – W trakcie spotkania w ministerstwie wskazałem na duże zainteresowanie mieszkańców i potrzebę prowadzenia tego typu punktów w miastach wielkości Łomży. Projekt ten daje możliwość pomocy osobom najbardziej potrzebującym, których nie stać na skorzystanie z usług prawnych – informuje prezydent Mariusz Chrzanowski.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje m.in. poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego oraz sporządzenie projektu pisma w powyższych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym. Obejmuje także sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem.

Na terenie Łomży zostały utworzone 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
1. w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży, ul. Dworna 23 B,
2. w budynku przy ul. Nowej 2 lok. 328,
3. w budynku Szkoły Podstawowej nr 1, przy ul. Reymonta.
Harmonogram ich funkcjonowania dostępny jest --->TUTAJ<---. Przyjmowanie zgłoszeń na nieodpłatne porady odbywa się telefonicznie pod numerem telefonu: (86) 216 63 19. Porady udzielane są według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty.