Prezydent Łomży zaprasza mieszkańców naszego miasta do wyrażenia opinii w sprawie nadania nazw ulicom, położonym w rejonie ulic: Przykoszarowej, Wiosennej i Zawady Przedmieście. Znajdują się one w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Łomży Nr 146/XIX/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. rejon „Zawady Przedmieście – ul. Przykoszarowa” i przeznaczone są pod drogi publiczne. Zgodnie z danymi ewidencji stanowią użytki „Tp” – grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych oraz „dr” – droga.
W związku z planowanym remontem ulic, które otrzymały dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, w łomżyńskim Ratuszu odbyło się spotkanie z przedstawicielami wykonawców inwestycji i gestorów sieci przesyłowych, dotyczące koordynacji prac w rejonie Starego Rynku. – Naszym priorytetem jest, by zostały one przeprowadzone bezpiecznie, sprawnie i jak najmniej uciążliwie dla mieszkańców – informuje prowadzący spotkanie Andrzej Garlicki, zastępca prezydenta Łomży ds. inwestycyjnych.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej zaprasza mieszkańców Łomży na wykład „Zapobieganie stosowaniu przemocy w rodzinie”. W jego trakcie przedstawione zostaną zagadnienia związane m.in. z czynnikami ryzyka stosowania przemocy i metodami radzenia sobie z zachowaniami przemocowymi. Przewiduje ono wykład psychologa oraz prelekcję kom. Adriana Karolczuka, naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łomży, dotyczącą prewencji i sankcji prawno-karnych dotyczących zjawiska przemocy domowej.
Czternaście zimowych domków dla jeży jest ustawianych w łomżyńskich parkach przez pracowników Zakładu Dróg i Zieleni Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Zostały one zbudowane z pni oraz suchych liści. Dzięki domkom, jeżom łatwiej będzie przetrwać nadchodzącą zimę.
 • Aktualności

  Policjanci z łomżyńskiej komendy spotkali się dziś z uczniami i rodzicami dzieci ze Szkoły Podstawowej w Szczepankowie, aby porozmawiać o bezpiecznym korzystaniu z Internetu. Takie spotkania mają na celu propagowanie działań na rzecz bezpiecznego i świadomego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów tej globalnej sieci.

 • Aktualności

  Łomżyńscy policjanci przypominają kierowcom o regularnych kontrolach stanu oświetlenia w swoich samochodach. Wszelkie usterki oświetlenia mogą skutkować między innymi niedostatecznym oświetleniem drogi albo prowadzić do „oślepiania” innych uczestników ruchu drogowego. To wszystko ma wpływ na bezpieczeństwa na drogach. Mundurowi apelują też do pieszych, aby po zmroku nosili odblaski, które znacząco podnoszą widoczność na drodze.

 • Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego i Klub Tańca Towarzyskiego AKAT działający przy Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży, obchodzący w tym roku 30-lecie swojej działalności, zapraszają na XXIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Sportowego, Mistrzostwa Województwa Podlaskiego o „Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego, Starosty Łomżyńskiego i Prezydenta Miasta Łomża" oraz XIV Dziecięcą Galę Taneczną „o Puchar Wójta Gminy Piątnica”. Wydarzenie organizowane jest przy współudziale Zespołu Szkolono – Przedszkolnego w Piątnicy oraz Wójta Gminy Piątnica i odbędzie się w dniach 23-24 listopada 2019 r. w Hali Sportowej przy ul. Szkolnej 29 w Piątnicy.
  Szybka i prosta odpowiedź udzielona podczas akademii z okazji Dnia Niepodległości przez ucznia najmłodszej klasy pani dyrektor Justynie Brzósce na pytanie „Dlaczego jesteście patriotami?” mówi właściwie wszystko, a sensu w niej więcej niż w wielu górnolotnych rozważaniach. Może i niezamierzona, może niezbyt głęboko przemyślana, ale z pewnością naturalna i szczera. A przecież gdy mówimy naturalnie, bez długiego zastanowienia i wprost z serca, wtedy mówimy szczerze.
  Prezydent Łomży ogłosił przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Spokojnej 96. Cena wywoławcza niezabudowanej nieruchomości składającej się z dwóch działek o łącznej powierzchni 0,0721 ha wynosi 100.000 zł netto. Przetarg odbędzie się 18 grudnia 2019 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, w sali nr 201A – II piętro.
  W dniach 16-17 listopada 2019 r. w Hali Sportowej im. Olimpijczyków Polskich przy ul. Ks. Anny w Łomży odbędą się Targi Ślubne. Wydarzenie ma na celu skupienie całej branży ślubnej i weselnej w jednym miejscu, aby umożliwić przyszłym Parom Młodym poznanie kompleksowej oferty w jeden weekend. Organizatorzy podkreślają, że udało się już podjąć współpracę z przedstawicielami wszystkich produktów i usług potrzebnych do organizacji ślubu i wesela. Targi Ślubne swoim patronatem objął prezydent Mariusz Chrzanowski.
  Skarbnik Miasta Elżbieta Parzych, fot. arch.
  Kredyt w wysokości 10 mln zł zakładał tegoroczny budżet Łomży oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa, uchwalone przez Radę Miejską. Już wiadomo, że jego zaciągniecie nie będzie konieczne, a zadłużenie z tytułu wcześniejszych kredytów w kwocie ponad 10,6 mln zł zostało spłacone z dochodów własnych.
  W dniu 13 listopada 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego odbyło się V Forum Aktywności Osób Starszych. Wzięło w nim udział 160 osób z różnych miejsc naszego województwa, w tym liczna grupa łomżyńskich seniorów. W spotkaniu uczestniczyli również wicemarszałkowie Marek Olbryś i Stanisław Derehajło.
 • Aktualności

  Na drogach województwa podlaskiego tylko od stycznia do końca września tego roku w wypadkach zginęło 21 osób pieszych, a 66 zostało rannych. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie przepisów drogowych.

 • Aktualności

  Czy wiesz, że w Polsce działa system Child Alert?

 • Troje członków Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży dołączyło do debaty na temat polityki młodzieżowych miast, która 8 listopada odbyła się w Warszawie. Łomża już po raz drugi miała swoją reprezentację na konferencji Europolis, organizowaną po raz 7. przez Fundację Schumana i miasto stołeczne Warszawa. Spotkanie odbyło się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
  W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, w dniach 19 oraz 22 listopada 2019 roku, w Parku Przemysłowym Łomża zorganizowane zostaną wydarzenia, których celem jest promowanie świadomego rozwoju, aktywnej postawy wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw.
  Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski podpisał zarządzenie w sprawie ustalenia bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Łomży, do których uprawnieni będą studenci posiadający ważną legitymację studencką łomżyńskich uczelni. Uprawnienie będzie obowiązywało w dniach 15-17 listopada br. w związku z Międzynarodowym Dniem Studenta.
  Zapraszamy na posiedzenie Zespołu Koordynującego Budżet Obywatelski 2020, które odbędzie się 19 listopada 2019 r. (wtorek) o godz. 16.00 w Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej Domek Pastora, ul. Krzywe Koło 1.
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży przypomina, że 18 listopada po raz kolejny obchodzony będzie Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach. Został on ustanowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską na wniosek Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób.
  Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski wystąpił do Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego z wnioskiem o przekazanie w formie darowizny na rzecz Miasta Łomża działki położonej w rejonie ulic Piłsudskiego i Kazańskiej. Władze miasta zamierzają przeznaczyć ją na cele sportowo – rekreacyjne.
 • Aktualności

  Policjanci z łomżyńskiej „drogówki” zatrzymali prawa jazdy trzem kierowcom. Mężczyźni przekroczyli dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h. Miejsca kontroli drogowej zostały wskazane przez internautów na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Policjanci przypominają, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych.